Gratis verzending vanaf 50 euro

Algemene Voorwaarden

1. Toepassing

 • Op alle overeenkomsten met Woonwinkel Siep zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
 • Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.

2. Verzending

 • Nadat u een bestelling heeft geplaatst krijgt u van ons per email een bevestiging van uw bestelling. Indien het artikel niet op voorraad is, krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 • Woonwinkel Siep heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. Indien (een deel van) de bezorging vertraging ondervindt, hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van het artikel, danwel om andere redenen, ontvangt u hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat de bestelling geplaatst is, bericht. Ditzelfde geldt indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd,
 • Voor verzending binnen Nederland wordt door Woonwinkel Siep een bijdrage voor de portokosten en verpakkingskosten in rekening gebracht. Bij een levering voor de waddeneilanden worden eventuele extra kosten doorberekend aan de klant.
 • Voor klanten uit het buitenland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land waarnaar het pakket verzonden wordt. U krijgt na de bestelling een aangepaste orderbevestiging met de werkelijke verzendkosten.
 • Woonwinkel Siep verstuurt enkel pakketjes en geen brievenbuspost. Bij pakketbezorging is het pakket altijd te achterhalen via de unieke track & trace-code.
 • U heeft de mogelijkheid om het pakket volgens de basisvoorwaarden van TNT post te doen versturen. Dit houdt in; track & trace, twee afleverpogingen, burenlevering of drie weken afhaalmogelijkheid op een postvestiging. Dit pakket wordt onverzekerd en op uw eigen risico verzonden. Woonwinkel Siep kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of vermissing.
 • Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het pakket verzekerd via TNT post te laten verzenden. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden, recht heeft op schadevergoeding tot 500 euro in geval van beschadiging of verlies van het pakket. Pakketten die naar het buitenland worden verzonden, worden altijd met een verzekerde zending verstuurd.

3. Levering

 • Alle bestellingen worden zo snel mogelijk, en in de meeste gevallen binnen twee werkdagen na ontvangst van betaling aangeboden aan TNT post, tenzij anders vermeld staat op de website. De opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief en niet bindend.
 • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij u zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen, of wanneer met u een langere leveringstermijn overeen is gekomen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd. U bent dan gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geinde bedragen zullen in dat geval binnen 14 dagen door Woonwinkel Siep worden teruggestort zonder dat deze daartoe interest of een andere vergoeding verschuldigd is.
 • Bij een artikel dat niet op voorraad is, kan de leveringstermijn naar u fluctueren van enkele tot meerdere weken, afhankelijk van de periode die benodigd is voor het door Woonwinkel Siep laten leveren van een zending uit binnen- of buitenland (zie leveringstermijn die omschreven staat bij de artikelen). De levertijd kan de (op de site aangegeven) verwachte levertijd overschrijden als de leverancier het artikel niet op voorraad blijkt te hebben. Woonwinkel Siep zal u na bestelling zo goed mogelijk trachten te informeren over de te verwachten levertijd.
 • Woonwinkel Siep doet haar uiterste best om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
 • Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn uw verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 • Voor verzendingen naar het buitenland gelden afwijkende leveringstermijnen.
 • Cadeaus: Als u de bestelling naar een ander adres wilt sturen, vult u op het adresformulier het afleveradres in. Wilt u de bestelling gratis als cadeau verpakt hebben, dan kunt u dit aangeven bij het veld ‘opmerkingen’. Geeft u a.u.b. aan voor welke gelegenheid het cadeau is (bijvoorbeeld geboorte, verjaardag of andere feestdag). In genoemd veld kunt u ook een persoonlijke tekst invullen. Woonwinkel Siep zorgt er dan voor dat uw tekst op een kaartje aan een feestelijk verpakt cadeau zit!

4. Betaling

 • Alle genoemde prijzen op de website van Woonwinkel Siep zijn vermeld in euro’s, inclusief 19 % btw en exclusief verzendkosten.
 • Betaling kan gedaan worden op een van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel-)voorwaarden worden gesteld.
 • Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, Fortis, SNS Bank, ING (Postbank), ASN Bank, Friesland Bank, Regio bank, Triodos Bank of van Lanschot Bankiers kunt u met iDeal op een veilige manier electronisch betalen. Dit is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent bij betalingen met internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.ideal.nl.
 • In geval van betaling vooruit middels overschrijving per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Woonwinkel Siep te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.
 • U geeft Woonwinkel Siep toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.
 • Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Woonwinkel Siep.

5. Retourzending

 • Woonwinkel Siep streeft ernaar om u een kwalitatief goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de artikelen onmiddellijk te inspecteren en daarna gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden aan info@woonwinkelsiep.nl.
 • Indien u anderszins niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail. U bent als klant gerechtigd binnen 14 dagen na levering de bestelling aan Woonwinkel siep te retourneren, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voorzien van de originele labels.
 • U volgt de volgende stappen;
  1. Stuur z.s.m. een email naar info@woonwinkelsiep.nl waarin je de retourzending kenbaar maakt. Vermeld hierbij je naam, het order- of factuurnummer, je bankrekeningnummer en een korte toelichting. Retourzendingen die niet vooraf zijn aangemeld per e-mail worden niet teruggenomen.
  2. U ontvangt hierna per e-mail een bevestiging van Woonwinkel Siep met daarbij het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
  3. Verpak de artikelen dusdanig dat mogelijke beschadiging wordt vermeden. Voeg een briefje toe met daarop uw naam, e-mail adres en het order/rekeningnummer. U draagt zelf de kosten van de retourzending. Wij vragen u de artikelen per pakket te versturen en niet per brievenbuspost, omdat brievenbuspost in het geval van kwijt raken op geen enkele wijze meer te traceren is. Retourzendingen waarvan de verzendkosten niet of onvoldoende door u zijn betaald, worden niet teruggenomen. Let op: Woonwinkel Siep gebruikt bij verzending naar u, een voor u gereduceerd tarief voor pakketpost als ook voor de transportkosten. Bij een retourzending draagt u zelf de volledige kosten van verzending.
  4. Woonwinkel Siep controleert de artikelen nadat ze zijn ontvangen. Vanzelfsprekend dienen de artikelen in ongeschonden staat te zijn aangekomen bij Woonwinkel Siep.
  5. Indien aan bovenstaande eisen is voldaan, zal Woonwinkel Siep het betaalde aankoopbedrag, minus de door Woonwinkel Siep gemaakte verzendkosten restitueren. Dit gebeurt binnen 7 dagen nadat de artikelen retour zijn ontvangen. Indien er niet aan bovenstaande eisen is voldaan, zullen de artikelen niet worden teruggenomen en bent u betalingsplichtig.
 • U bent verder betalingsplichtig als:
  • u niet binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd,
  • of als u de bestelling wel geannuleerd heeft, maar Woonwinkel Siep de artikelen niet retour heeft ontvangen en u geen bevestiging van annulering kunt overleggen, en evenmin enig bewijs heeft dat het pakketje daadwerkelijk is verzonden.

6. Aansprakelijkheid

 • Alle producten die in het assortiment van Woonwinkel Siep zijn opgenomen, voldoen aan strenge eisen. In geval van klachten kunt u zich altijd tot Woonwinkel Siep wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de kwaliteit van de artikelen berust altijd bij de desbetreffende fabrikant. Woonwinkel Siep sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid uit.
 • De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Woonwinkel Siep is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website danwel informatie die op een andere manier kenbaar is gemaakt (zoals reclame materiaal).
 • Woonwinkel Siep kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van de beeldschermweergave.
 • Sommige artikelen hebben een ‘verweerd of doorleefd uiterlijk’, waardoor het geleverde artikel mogelijk niet exact hetzelfde is als u op de foto heeft gezien. Woonwinkel Siep controleert deze artikelen voor verzending. Hierop kan niet gereclameerd worden, tenzij Woonwinkel Siep oordeelt dat de grens  van het toelaatbare wordt overschreden.
 • Woonwinkel Siep is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door TNT post of eventuele andere vervoerders. Indien u ervoor kiest een pakket verzekerd te verzenden, verzoeken wij u Woonwinkel Siep hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Woonwinkel Siep raadt u aan breekbare artikelen altijd verzekerd te verzenden (zie www.tntpost.nl).

7. Overmacht

 • Woonwinkel Siep is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Woonwinkel Siep geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Woonwinkel Siep niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht is Woonwinkel Siep gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering op te schorten zonder dat Woonwinkel Siep gehouden is tot enige schadevergoeding.

8. Privacy

 • Persoonsgegevens van onze klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder nadrukkelijke toestemming van de klant.

9. Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten met Woonwinkel Siep en alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

10.  Intellectueel eigendom

 • Deze website is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out en tekstueel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Woonwinkel Siep worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden.